بازارگردی

قصدخریدکفش چرم:

قیمت درخیابان دانشگاه ۲۰۰۰۰۰۰ریال

قیمت درالماس شرق ۱۸۰۰۰۰۰ریال

قیمت درآزادشهر۲۲۰۰۰۰۰ریال

باتوجه به موقعیت منزل وسهولت دسترسی وقیمت مناسب ترخریدازفروشگاه الماس شرق انجام شد.


برچسب‌ها:

خلاقیت


برچسب‌ها:

5S


برچسب‌ها:

5S


برچسب‌ها:

استراتژی سال 98

1. شرکت در کنکور کارشناسی امسال
2.مطالعه برای قبولی در کنکور و دانشگاه دولتی
3. عوض کردن تلفن همراه
4. مسافرت رفتن
5 . گرفتن مدرک های تئوری مربیگری
6. شرکت در آزمون های ناجی گری و قبولی در آن

برچسب‌ها:

.:: آخرین مطالب ::.

» بازارگردی ( 1398/3/11 )
» خلاقیت ( 1398/3/11 )
» 5S ( 1398/3/11 )
» 5S ( 1398/3/11 )
» استراتژی سال 98 ( 1398/3/7 )

.:: محبوب ترین ها ::.

» استراتژی سال 98 ( 1398/3/7 )
» 5S ( 1398/3/11 )
» 5S ( 1398/3/11 )
» خلاقیت ( 1398/3/11 )
» بازارگردی ( 1398/3/11 )